• Novinky

     • Časový harmonogram na mesiac jún 2021

      22.6. Vyučovanie bude v tento deň, 22.6., upravené nasledovne:

      6. vyučovacia hodina bude zrušená, ostatné vyučovacie hodiny podľa rozvrhu

      23.6. Vyučovanie bude v tento deň, 23.6., upravené nasledovne:

      6. vyučovacia hodina bude zrušená, ostatné vyučovacie hodiny podľa rozvrhu

     • Deň narcisov 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Základná škola Jána Hollého v Šali sa každý rok organizačne zapája do verejno-prospešnej zbierky – Deň narcisov.

      Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník Dňa narcisov - musí zaobísť bez našich tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú.

     • Medzinárodný deň detí - 1. jún 2021

      Oznamujem rodičom a žiakom školy, že pri príležitosti MDD (1. 6. 2021 - utorok) bude vyučovanie upravené nasledovne:

      1. STUPEŇ:

      1. a 2. vyučovacia hodina - vyučovanie podľa rozvrhu.

      3. a 4. hodina - individuálne programy tried

      Vyučovanie končí 11,40 hod.

      2. STUPEŇ:

      1. a 2. vyučovacia hodina - vyučovanie podľa rozvrhu.

     • Testovanie - T-9 2021 zrušené

      Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (Testovanie 9 2021), známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

  • Zvonenia

   Utorok 15. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje