• Novinky

     • Odhlasovanie / prihlasovanie stravy

      Modul Školská jedáleň umožňuje žiakom a ich rodičom odhlasovanie / prihlasovanie stravy cez ich konto v EduPage. Modul 'Školská jedáleň' nájdete priamo na úvodnej ploche ako jednu z dlaždíc alebo aj v ľavom menu v časti 'Komunikácia'. Otvorí sa jedálny lístok, z ktorého je možné priamo kliknutím na tlačidlo odhlásiť / prihlásiť stravu. Na tlačidle je uvedený dátum a čas, dokedy je možné danú akciu vykonať.

     • Školská dochádzka od 10. mája 2021

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie.

     • Školský klub detí

      Školský klub detí sa riadi COVID AUTOMATOM. Pri svojej prevádzke ŠKD postupujeme v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Vytvorené skupiny sa v priebehu týždňa nemenia, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. Preto sú zatiaľ zriadené len 2 oddelenia ranného ŠKD. Jedno pre 1. ročník a druhé pre 2. ročník.

     • ZBER PAPIERA 10. mája 2021 – 12. mája 2021

      V dňoch 10. mája 2021– 12. mája 2021

      /pondelok, utorok a streda/

      organizuje

      Základná škola Jána Hollého

      ZBER PAPIERA.

      V priestoroch školy bude umiestnený kontajner a za prísnych protiepidemiologických opatrení bude prebiehať samotný zber.

      Organizáciu zberu (ukladanie do kontajnera) zabezpečí služba na vrátnici, vždy od 7.00 hod do 16.00 hod.).

     • Prevádzka školského klubu detí v zmysle COVID školského semaforu

      Od 12. apríla 2021 sa mohli prezenčne otvoriť aj školské kluby detí. Skupiny v školských kluboch detí sa v jednotlivých oddeleniach počas týždňa nemôžu meniť.

      Pri svojej prevádzke školský klub detí postupuje v zmysle COVID školského semaforu a dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení. Zabránenie miešania detí v skupinách má pomôcť k prípadnému dohľadaniu úzkych kontaktov v prípade nakazenia ochorením COVID-19.

  • Zvonenia

   Sobota 15. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje