• Zodpovedná osoba

    • Mária Tobiášová Kuzmová

     zodpovedná osoba podľa GDPR a

     konateľka spoločnosti

     Fantozzi konsulting

     Hájnicá 54. 962 31 Sliač

     Tel.: 0948 481 668

     Mail.: zodpovednaosoba@fanco.sk