• Časový harmonogram na mesiac jún 2021

     • 22.6.             Vyučovanie bude v tento deň, 22.6., upravené nasledovne:

                          6. vyučovacia hodina bude zrušená, ostatné vyučovacie hodiny podľa rozvrhu

       

      23.6.           Vyučovanie bude v tento deň, 23.6., upravené nasledovne:

                          6. vyučovacia hodina bude zrušená, ostatné vyučovacie hodiny podľa rozvrhu

      24.6.           Odovzdávanie a preberanie učebníc

                        

      25.6.           Účelové cvičenie – podľa usmernenia MŠVVaŠ SR

                         1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou o 11.40 hod.

                         2. stupeň končí o 12.15 hod.

       

      28.- 29.6.   Odovzdávanie a preberanie učebníc

                         Príprava tried na odovzdanie

                      

      30.6.          Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

                        Odovzdávanie ocenení najúspešnejším žiakom školy / 8.00 hod./

                        Odovzdávanie vysvedčení / 8.30 – 9.30 hod./           

       

      Vyučovanie bude v dňoch 24.6. - 29.6. upravené nasledovne:

       

      1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou o 11.40 hod.

      2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou o 12.35 hod.

     • Olympiády a súťaže v čase dištančného vzdelávania Školský rok 2020/2021

     • Okresné kolo

      Olympiády v slovenskom jazyku

      3.-4. m Simona Haritunová

      Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E

      1.m ÚR Tobiáš Fašanok   

      3.m Karin Molnárová

       4.m Eliška Čičová      

      Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

      kat. F

      6.m Karin Uharčeková   

      Okresné kolo súťaže

       Čo vieš o hviezdach

      1.m ÚR Ema Kališová 

      2.m ÚR Janka Vargová  

      4.m ÚR Viktória Mesárošová

      4.m ÚR Veronika Žolnaiová

      5.m ÚR František Kiss

      5.m ÚR Adam Bozsaky

      ÚR Michaela Zlatá

      ÚR Amy Pargáčová

      Krajské kolo súťaže

       Čo vieš o hviezdach

      3.m ÚR Ema Kališová   

      ÚR  Janka Vargová  

      Celoslovenské kolo súťaže

       Čo vieš o hviezdach

      16.m ÚR Ema Kališová  

      33.m  ÚR Janka Vargová  

      Okresné kolo

      Matematickej olympiády

       Kategória Z7

      5.m ÚR Ema Kališová  

      Kategória Z8

      2.m ÚR Tobiáš Fašanok  

      9.m ÚR Karin Molnárová 

      Okresné kolo

        PYTAGORIÁDA

      Kategória P4 

       ÚR Timea Eva Súdorová 

      ÚR Lea Ráková 

      ÚR Alexandra Struhárová 

      ÚR Liana Šmidová 

      ÚR Vladimír Malík 

      ÚR Daniel Palubjak 

      Okresné kolo

        PYTAGORIÁDA

      Kategória P6  

      5.m ÚR Viktória Mésárošová

      12.m ÚR Samuel Straňák

      14.-15.m ÚR Sofia Vassová

      16.-17.m ÚR René Uharček

      Okresné kolo

        PYTAGORIÁDA

      Kategória P7

      1.m ÚR Emma Kališová

       

       

       

     • Deň narcisov 2021

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      Základná škola Jána Hollého v Šali sa každý rok organizačne zapája do verejno-prospešnej zbierky – Deň narcisov.

       Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov - musí zaobísť bez našich tradičných dobrovoľníkov v uliciach.  Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú.

        Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky. Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcis a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

      Viac informácii nájdete aj na www.dennarcisov.sk

      Úprimne veríme, že budúci rok sa vrátime k tradičnému spôsobu Dňa narcisov, ktorí vnímame celé roky nielen ako zbierku, ale aj ako komunikáciu s mladou generáciou a jej vedenie k dobročinnosti a pomoci. Veríme, že i keď iný, ako tradičný, aj tento ročník Dňa narcisov nám umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú. Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

       

     • Medzinárodný deň detí - 1. jún 2021

     • Oznamujem rodičom a žiakom školy, že pri príležitosti MDD (1. 6. 2021 - utorok) bude vyučovanie upravené nasledovne:

      1. STUPEŇ:

      1. a 2. vyučovacia hodina - vyučovanie podľa rozvrhu.

      3. a 4. hodina - individuálne programy tried

      Vyučovanie končí 11,40 hod.

      2. STUPEŇ:

      1. a 2. vyučovacia hodina - vyučovanie podľa rozvrhu.

      3. až 5. hodina - individuálne programy tried

      Vyučovanie končí 12,35 hod.

     • Testovanie - T-9 2021 zrušené

     • Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (Testovanie 9 2021), známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

     • Prevádzka školského klubu detí od 1. júna 2021 /v zmysle COVID školského semaforu/

     • Školský klub detí sa riadi COVID AUTOMATOM.

      Pri prevádzke ŠKD postupujeme v zmysle COVID školského semaforu. Dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

      Vytvorené skupiny sa v priebehu týždňa nemenia, aby bolo možné prípadné dohľadanie kontaktov.

      Od budúceho týždňa, t. j. od 1. júna 2021, sa okres Šaľa bude nachádzať v žltej farbe.

      Epidemiologická situácia v okrese Šaľa sa natoľko zlepšila, že od 1. júna bude prevádzka ŠKD zabezpečená pre všetky 4 oddelenia tak v rannom klube, ako aj popoludní.

      Prevádzka ŠKD v popoludňajších hodinách bude do 17.00 hod.

     • Prevádzka školského klubu detí od 24. mája 2021

     • Prevádzka školského klubu detí od 24. mája 2021

      /v zmysle COVID školského semaforu/

       

      Školský klub detí sa riadi COVID AUTOMATOM.

      Pri prevádzke ŠKD sa snažíme postupovať v zmysle COVID školského semaforu. Dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

      Vytvorené skupiny sa v priebehu týždňa nemenia, aby bolo možné prípadné dohľadanie kontaktov.

      Od budúceho týždňa, t. j. od 24. mája 2021, sa okres Šaľa bude nachádzať v oranžovej farbe,

      preto sme sa rozhodli zriadiť aj tretie oddelenie ranného ŠKD pre žiakov tretieho ročníka.

      Prevádzka ŠKD v popoludňajších hodinách bude predĺžená do 16.30 hod.

      Ak sa epidemiologická situácia v okrese Šaľa bude stále zlepšovať, od 1. júna bude prevádzka ŠKD zabezpečená pre všetky 4 oddelenia tak v rannom klube, ako aj popoludní.

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     • Odhlasovanie / prihlasovanie stravy

     • Modul Školská jedáleň umožňuje žiakom a ich rodičom odhlasovanie / prihlasovanie stravy  cez ich konto v EduPage. Modul 'Školská jedáleň' nájdete priamo na úvodnej ploche ako jednu z dlaždíc alebo aj v ľavom menu v časti 'Komunikácia'. Otvorí sa jedálny lístok, z ktorého je možné priamo kliknutím na tlačidlo odhlásiť / prihlásiť stravu. Na tlačidle je uvedený dátum a čas, dokedy je možné danú akciu vykonať.

     • Školská dochádzka od 10. mája 2021

     • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie.

     • Školský klub detí

     • Školský klub detí sa riadi COVID AUTOMATOM. Pri svojej prevádzke ŠKD postupujeme v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Vytvorené skupiny sa v priebehu týždňa nemenia, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. Preto sú zatiaľ zriadené len 2 oddelenia ranného ŠKD. Jedno pre 1. ročník a druhé pre 2. ročník.

      Prevádzka ŠKD v popoludňajších hodinách je nezmenená.

     • ZBER PAPIERA 10. mája 2021 – 12. mája 2021

     • V dňoch 10. mája 2021– 12. mája 2021

      /pondelok, utorok a streda/

      organizuje

      Základná škola  Jána Hollého

      ZBER  PAPIERA.

      V priestoroch školy bude umiestnený kontajner a za prísnych protiepidemiologických opatrení bude prebiehať samotný zber.

      Organizáciu zberu (ukladanie do kontajnera) zabezpečí služba na vrátnici, vždy od 7.00 hod do 16.00 hod.).

      Keďže stále platia prísne protiepidemiologické opatrenia, prinesený papier nie je potrebné  odvážiť, služba na vrátnici zabezpečí jeho uloženie do kontajnera.

     • Prevádzka školského klubu detí v zmysle COVID školského semaforu

     • Od 12. apríla 2021 sa mohli prezenčne otvoriť aj školské kluby detí. Skupiny v školských kluboch detí sa v jednotlivých oddeleniach počas týždňa nemôžu meniť.

      Pri svojej prevádzke školský klub detí postupuje v zmysle COVID školského semaforu a dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení. Zabránenie miešania detí v skupinách má pomôcť k prípadnému dohľadaniu úzkych kontaktov v prípade nakazenia ochorením COVID-19.

      Pri prevádzke v rannom klube detí by sa zmiešavali deti z 9 tried, čo je pri dodržaní všetkých usmernení a protiepidemiologických opatrení nerealizovateľné.

      Rozhodli sme sa vyjsť v ústrety aspoň rodičom detí v 1. a 2. ročníku, a preto od 3. mája 2021 otvárame 2 oddelenia v rannom klube detí. Jedno pre žiakov 1. ročníka a druhé pre žiakov 2. ročníka.

     • Prevádzka školy od 3. mája 2021

     • -žiaci budú vstupovať do budovy školy 3 vchodmi:

      1.-2. ročník - bočný vchod z átria pri ŠKD – blok B

       1. ročník od 7.30 – 7.40

       2. ročník od 7.40 – 7.50

       3.-4. ročník a 8.-9. ročník – hlavný vchod

       3.-4. ročník od 7.30 – 7.40

       8.-9. ročník od 7.40 – 7.50

      5.-7. ročník – bočný vchod z átria – blok C

      5. ročník a 6. A trieda od 7.30 – 7.40

      7. ročník a 6.B trieda od 7.40 – 7.50

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      -spoločne odídu do tried

                                                Vyučovanie začína  o 8.00

       

      Vyučovacie hodiny

                                                      1.    8.00  -  8.45

                                                       2.    8.55  -  9.40

                                                       3.  10.00  -  10.45

                                                        4.  10.55  -  11.40

                                                        5.  11.50  -  12.35

                                                        6.  12.45  -  13.30

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

      Vyhláška ÚVZ SR

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

      Vyhláška č.197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

      Na základe Vyhlášky č.197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa menia aj podmienky vstupu žiakov do priestorov školy.

      Žiaci 1. stupňa od 3.5.2021:

      -na vstup žiaka do priestorov školy už nie je potrebný  test zákonného zástupcu žiaka; stále je však potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ

      Žiaci 2. stupňa od 3.5.2021:

      -na vstup žiaka do priestorov školy už nie je potrebný  test zákonného zástupcu žiaka a žiaka; stále je však potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ

       

     • Oznam riaditeľa školy

     • Výsledky testov rodiča a žiaka 5. až 9. ročníka (prípadne potvrdenie o výnimke z testovania) pri nástupe do školy je možné preukázať týmito spôsobmi:

      • kópia negatívneho výsledku v papierovej forme – len k nahliadnutiu
      • odfotený výsledok testu v mobilnom zriadení

      Vo vybraných mobilných miestach v Šali sú k dispozícii aj krátke nazálne testy.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa školy na tel. čísle 0949 / 338 569 - v čase do 16.00

     • Obnovenie prevádzky školy pre 5.-7. ročník od 26. apríla 2021

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez bočný vchod z átria

      -podmienkou vstupu žiaka do budovy školy prezenčnou formou jepreukázanie sa dokladom o testovaní rodiča a žiaka s frekvenciou 7 dní

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy

      -žiaci 5. ročníka od 7.50 – 8.00

      -žiaci 6. ročníka od 8.00 – 8.10

      -žiaci 7. ročníka od 8.10 – 8.20

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole – pripravené bude už v piatok

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      -spoločne odídu do tried

       Vyučovanie začína  o 8.30

      Vyučovacie hodiny

      1.    8.30  - 9.15

      2.    9.30  -10.15

      3.  10.30  -  11.15

      4.  11.30  -  12.15

      5.  12.30  -  13.15

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

       

       

     • Obnovenie prevádzky školy pre 8.-9. ročník – doplnené

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      8.-9. ročník

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez hlavný vchod

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy, podľa vyznačených značiek

      -žiaci 8. ročníka od 8.00 – 8.10

      -žiaci 9. ročníka od 8.10 – 8.20

      -podmienkou vstupu žiaka do budovy školy prezenčnou formou je preukázanie sa dokladom o testovaní rodiča a žiaka s frekvenciou 7 dní

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole

      -spoločne odídu do tried

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      Vyučovanie začína o 8.30

      Vyučovacie hodiny

      1.    8.30  -    9.15

      2.    9.30  -  10.15

      3.  10.30  -  11.15

      4.  11.30  -  12.15

      5.  12.30  -  13.15

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi 4. vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

       

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

       

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

     • Stravovanie v školskej jedálni – spôsob odhlasovania sa z obedov od 26. apríla 2021

     • Spôsob odhlasovania sa z obedov od 26. apríla 2021

      Dňom 26. apríla 2021 končí doteraz platné odhlasovanie sa z obedov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby ich odhlasovali z obedov telefonicky na tel. číslach – 771 5666 /ústredňa/ alebo 0908 470 809 /vedúca školskej jedálne/ vždy do 8.00 hod. ráno.