• BIELA PASTELKA

     • Biela pastelka

       

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky bude použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       

      Aj naša škola sa stala spoluorganizátorom tejto verejnej zbierky a  dňa 24. septembra 2021, v piatok, zamestnanci a žiaci našej školy prispeli na dobrú vec.

      Zbierku organizačne zabezpečila p. uč. Mgr. Monika Hanáková, PhD. aj s dievčatami z 9. ročníka.

       

      Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec, ďakujeme.

     • OZNAM

     • Výdaj samotestov rodičom

      Vážení rodičia,

      dňa 10. septembra 2021 (piatok) budeme vydávať AG samotesty pre domáce použitie. Vydávanie samotestov sa uskutoční pri okienku pri hlavnom vstupe do budovy školy v čase od 8.00 do 17.00 hod. - prebrať ich môže iba zákonný zástupca.

      Z dôvodu vysokého záujmu rodičov  o AG testy zmenilo ministerstvo školstva rozdeľovanie testov nasledovne: každý žiak základnej školy, ktorého rodič prejavil záujem v stanovenom termíne, dostane balíček 5 ks samotestov na domáce testovanie, ktorých prebratie potvrdí svojim podpisom na preberacom protokole.

      V prípade pozitívneho výsledku je rodič povinný informovať školu.

      V prílohe nájdete Návod na použitie samotestov.

     • Úprava vyučovania z dôvodu letných horúčav

     •  

      Milí rodičia,

       

      z dôvodu vysokých vonkajších teplôt, ktoré sa nepriaznivo odrážajú i na teplotách v učebniach našej školy budeme mať v dňoch od 18.06. do 22. 06. 2021 upravené vyučovanie. Žiaci sa učia podľa rozvrhu, vyučovacie hodiny však budú  skrátené.

      Činnosť školského klubu detí je nezmenená.

      Úprava vyučovacích hodín z dôvodu vysokých teplôt od 18.6. do 22.6.2021

      Vyučovacie hodiny

      Prestávky

      1.

        8.00 -   8.35             8.35 -   8.45

      2.

        8.45 -   9.20             9.20 -   9.40

      3.

        9.40 - 10.15            10.15 - 10.25

      4.

      10.25 - 11.00            11.00 - 11.10

      5.

      11.10 - 11.45            11.45 - 11.55

      6.

      11.55 - 12.30

       

      V prípade poklesu teplôt pod 30 stupňov prechádzame do bežného režimu vyučovania

       

       

       

       

     • 10.6.2021 sa konalo pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka aj na ZŠ J. Hollého

     • Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka sme realizovali 10. júna u nás na Základnej škole Jána Hollého Šaľa, najmä s pomocou žiakov 6. A z astronomického krúžku, Viktórie Mésárošovej a Františka Kisa, pod vedením pani učiteľky Hanákovej. Ako to u nás prebiehalo, si môžete pozrieť v krátkom videu TU.

     • Časový harmonogram na mesiac jún 2021

     • 22.6.             Vyučovanie bude v tento deň, 22.6., upravené nasledovne:

                          6. vyučovacia hodina bude zrušená, ostatné vyučovacie hodiny podľa rozvrhu

       

      23.6.           Vyučovanie bude v tento deň, 23.6., upravené nasledovne:

                          6. vyučovacia hodina bude zrušená, ostatné vyučovacie hodiny podľa rozvrhu

      24.6.           Odovzdávanie a preberanie učebníc

                        

      25.6.           Účelové cvičenie – podľa usmernenia MŠVVaŠ SR

                         1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou o 11.40 hod.

                         2. stupeň končí o 12.15 hod.

       

      28.- 29.6.   Odovzdávanie a preberanie učebníc

                         Príprava tried na odovzdanie

                      

      30.6.          Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

                        Odovzdávanie ocenení najúspešnejším žiakom školy / 8.00 hod./

                        Odovzdávanie vysvedčení / 8.30 – 9.30 hod./           

       

      Vyučovanie bude v dňoch 24.6. - 29.6. upravené nasledovne:

       

      1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou o 11.40 hod.

      2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou o 12.35 hod.

     • Olympiády a súťaže v čase dištančného vzdelávania Školský rok 2020/2021

     • Okresné kolo

      Olympiády v slovenskom jazyku

      3.-4. m Simona Haritunová

      Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E

      1.m ÚR Tobiáš Fašanok   

      3.m Karin Molnárová

       4.m Eliška Čičová      

      Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

      kat. F

      6.m Karin Uharčeková   

      Okresné kolo súťaže

       Čo vieš o hviezdach

      1.m ÚR Ema Kališová 

      2.m ÚR Janka Vargová  

      4.m ÚR Viktória Mesárošová

      4.m ÚR Veronika Žolnaiová

      5.m ÚR František Kiss

      5.m ÚR Adam Bozsaky

      ÚR Michaela Zlatá

      ÚR Amy Pargáčová

      Krajské kolo súťaže

       Čo vieš o hviezdach

      3.m ÚR Ema Kališová   

      ÚR  Janka Vargová  

      Celoslovenské kolo súťaže

       Čo vieš o hviezdach

      16.m ÚR Ema Kališová  

      33.m  ÚR Janka Vargová  

      Okresné kolo

      Matematickej olympiády

       Kategória Z7

      5.m ÚR Ema Kališová  

      Kategória Z8

      2.m ÚR Tobiáš Fašanok  

      9.m ÚR Karin Molnárová 

      Okresné kolo

        PYTAGORIÁDA

      Kategória P4 

       ÚR Timea Eva Súdorová 

      ÚR Lea Ráková 

      ÚR Alexandra Struhárová 

      ÚR Liana Šmidová 

      ÚR Vladimír Malík 

      ÚR Daniel Palubjak 

      Okresné kolo

        PYTAGORIÁDA

      Kategória P6  

      5.m ÚR Viktória Mésárošová

      12.m ÚR Samuel Straňák

      14.-15.m ÚR Sofia Vassová

      16.-17.m ÚR René Uharček

      Okresné kolo

        PYTAGORIÁDA

      Kategória P7

      1.m ÚR Emma Kališová

       

       

       

     • Deň narcisov 2021

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      Základná škola Jána Hollého v Šali sa každý rok organizačne zapája do verejno-prospešnej zbierky – Deň narcisov.

       Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov - musí zaobísť bez našich tradičných dobrovoľníkov v uliciach.  Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú.

        Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky. Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcis a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

      Viac informácii nájdete aj na www.dennarcisov.sk

      Úprimne veríme, že budúci rok sa vrátime k tradičnému spôsobu Dňa narcisov, ktorí vnímame celé roky nielen ako zbierku, ale aj ako komunikáciu s mladou generáciou a jej vedenie k dobročinnosti a pomoci. Veríme, že i keď iný, ako tradičný, aj tento ročník Dňa narcisov nám umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú. Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

       

     • Medzinárodný deň detí - 1. jún 2021

     • Oznamujem rodičom a žiakom školy, že pri príležitosti MDD (1. 6. 2021 - utorok) bude vyučovanie upravené nasledovne:

      1. STUPEŇ:

      1. a 2. vyučovacia hodina - vyučovanie podľa rozvrhu.

      3. a 4. hodina - individuálne programy tried

      Vyučovanie končí 11,40 hod.

      2. STUPEŇ:

      1. a 2. vyučovacia hodina - vyučovanie podľa rozvrhu.

      3. až 5. hodina - individuálne programy tried

      Vyučovanie končí 12,35 hod.

     • Testovanie - T-9 2021 zrušené

     • Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (Testovanie 9 2021), známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

     • Prevádzka školského klubu detí od 1. júna 2021 /v zmysle COVID školského semaforu/

     • Školský klub detí sa riadi COVID AUTOMATOM.

      Pri prevádzke ŠKD postupujeme v zmysle COVID školského semaforu. Dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

      Vytvorené skupiny sa v priebehu týždňa nemenia, aby bolo možné prípadné dohľadanie kontaktov.

      Od budúceho týždňa, t. j. od 1. júna 2021, sa okres Šaľa bude nachádzať v žltej farbe.

      Epidemiologická situácia v okrese Šaľa sa natoľko zlepšila, že od 1. júna bude prevádzka ŠKD zabezpečená pre všetky 4 oddelenia tak v rannom klube, ako aj popoludní.

      Prevádzka ŠKD v popoludňajších hodinách bude do 17.00 hod.

     • Prevádzka školského klubu detí od 24. mája 2021

     • Prevádzka školského klubu detí od 24. mája 2021

      /v zmysle COVID školského semaforu/

       

      Školský klub detí sa riadi COVID AUTOMATOM.

      Pri prevádzke ŠKD sa snažíme postupovať v zmysle COVID školského semaforu. Dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

      Vytvorené skupiny sa v priebehu týždňa nemenia, aby bolo možné prípadné dohľadanie kontaktov.

      Od budúceho týždňa, t. j. od 24. mája 2021, sa okres Šaľa bude nachádzať v oranžovej farbe,

      preto sme sa rozhodli zriadiť aj tretie oddelenie ranného ŠKD pre žiakov tretieho ročníka.

      Prevádzka ŠKD v popoludňajších hodinách bude predĺžená do 16.30 hod.

      Ak sa epidemiologická situácia v okrese Šaľa bude stále zlepšovať, od 1. júna bude prevádzka ŠKD zabezpečená pre všetky 4 oddelenia tak v rannom klube, ako aj popoludní.