• Odhlasovanie / prihlasovanie stravy

     • Modul Školská jedáleň umožňuje žiakom a ich rodičom odhlasovanie / prihlasovanie stravy  cez ich konto v EduPage. Modul 'Školská jedáleň' nájdete priamo na úvodnej ploche ako jednu z dlaždíc alebo aj v ľavom menu v časti 'Komunikácia'. Otvorí sa jedálny lístok, z ktorého je možné priamo kliknutím na tlačidlo odhlásiť / prihlásiť stravu. Na tlačidle je uvedený dátum a čas, dokedy je možné danú akciu vykonať.

     • Školská dochádzka od 10. mája 2021

     • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie.

     • Školský klub detí

     • Školský klub detí sa riadi COVID AUTOMATOM. Pri svojej prevádzke ŠKD postupujeme v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Vytvorené skupiny sa v priebehu týždňa nemenia, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. Preto sú zatiaľ zriadené len 2 oddelenia ranného ŠKD. Jedno pre 1. ročník a druhé pre 2. ročník.

      Prevádzka ŠKD v popoludňajších hodinách je nezmenená.

     • ZBER PAPIERA 10. mája 2021 – 12. mája 2021

     • V dňoch 10. mája 2021– 12. mája 2021

      /pondelok, utorok a streda/

      organizuje

      Základná škola  Jána Hollého

      ZBER  PAPIERA.

      V priestoroch školy bude umiestnený kontajner a za prísnych protiepidemiologických opatrení bude prebiehať samotný zber.

      Organizáciu zberu (ukladanie do kontajnera) zabezpečí služba na vrátnici, vždy od 7.00 hod do 16.00 hod.).

      Keďže stále platia prísne protiepidemiologické opatrenia, prinesený papier nie je potrebné  odvážiť, služba na vrátnici zabezpečí jeho uloženie do kontajnera.

     • Prevádzka školského klubu detí v zmysle COVID školského semaforu

     • Od 12. apríla 2021 sa mohli prezenčne otvoriť aj školské kluby detí. Skupiny v školských kluboch detí sa v jednotlivých oddeleniach počas týždňa nemôžu meniť.

      Pri svojej prevádzke školský klub detí postupuje v zmysle COVID školského semaforu a dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení. Zabránenie miešania detí v skupinách má pomôcť k prípadnému dohľadaniu úzkych kontaktov v prípade nakazenia ochorením COVID-19.

      Pri prevádzke v rannom klube detí by sa zmiešavali deti z 9 tried, čo je pri dodržaní všetkých usmernení a protiepidemiologických opatrení nerealizovateľné.

      Rozhodli sme sa vyjsť v ústrety aspoň rodičom detí v 1. a 2. ročníku, a preto od 3. mája 2021 otvárame 2 oddelenia v rannom klube detí. Jedno pre žiakov 1. ročníka a druhé pre žiakov 2. ročníka.

     • Prevádzka školy od 3. mája 2021

     • -žiaci budú vstupovať do budovy školy 3 vchodmi:

      1.-2. ročník - bočný vchod z átria pri ŠKD – blok B

       1. ročník od 7.30 – 7.40

       2. ročník od 7.40 – 7.50

       3.-4. ročník a 8.-9. ročník – hlavný vchod

       3.-4. ročník od 7.30 – 7.40

       8.-9. ročník od 7.40 – 7.50

      5.-7. ročník – bočný vchod z átria – blok C

      5. ročník a 6. A trieda od 7.30 – 7.40

      7. ročník a 6.B trieda od 7.40 – 7.50

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      -spoločne odídu do tried

                                                Vyučovanie začína  o 8.00

       

      Vyučovacie hodiny

                                                      1.    8.00  -  8.45

                                                       2.    8.55  -  9.40

                                                       3.  10.00  -  10.45

                                                        4.  10.55  -  11.40

                                                        5.  11.50  -  12.35

                                                        6.  12.45  -  13.30

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

      Vyhláška ÚVZ SR

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

      Vyhláška č.197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

      Na základe Vyhlášky č.197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa menia aj podmienky vstupu žiakov do priestorov školy.

      Žiaci 1. stupňa od 3.5.2021:

      -na vstup žiaka do priestorov školy už nie je potrebný  test zákonného zástupcu žiaka; stále je však potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ

      Žiaci 2. stupňa od 3.5.2021:

      -na vstup žiaka do priestorov školy už nie je potrebný  test zákonného zástupcu žiaka a žiaka; stále je však potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ

       

     • Oznam riaditeľa školy

     • Výsledky testov rodiča a žiaka 5. až 9. ročníka (prípadne potvrdenie o výnimke z testovania) pri nástupe do školy je možné preukázať týmito spôsobmi:

      • kópia negatívneho výsledku v papierovej forme – len k nahliadnutiu
      • odfotený výsledok testu v mobilnom zriadení

      Vo vybraných mobilných miestach v Šali sú k dispozícii aj krátke nazálne testy.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa školy na tel. čísle 0949 / 338 569 - v čase do 16.00

     • Obnovenie prevádzky školy pre 5.-7. ročník od 26. apríla 2021

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez bočný vchod z átria

      -podmienkou vstupu žiaka do budovy školy prezenčnou formou jepreukázanie sa dokladom o testovaní rodiča a žiaka s frekvenciou 7 dní

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy

      -žiaci 5. ročníka od 7.50 – 8.00

      -žiaci 6. ročníka od 8.00 – 8.10

      -žiaci 7. ročníka od 8.10 – 8.20

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole – pripravené bude už v piatok

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      -spoločne odídu do tried

       Vyučovanie začína  o 8.30

      Vyučovacie hodiny

      1.    8.30  - 9.15

      2.    9.30  -10.15

      3.  10.30  -  11.15

      4.  11.30  -  12.15

      5.  12.30  -  13.15

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

       

       

     • Obnovenie prevádzky školy pre 8.-9. ročník – doplnené

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      8.-9. ročník

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez hlavný vchod

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy, podľa vyznačených značiek

      -žiaci 8. ročníka od 8.00 – 8.10

      -žiaci 9. ročníka od 8.10 – 8.20

      -podmienkou vstupu žiaka do budovy školy prezenčnou formou je preukázanie sa dokladom o testovaní rodiča a žiaka s frekvenciou 7 dní

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole

      -spoločne odídu do tried

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      Vyučovanie začína o 8.30

      Vyučovacie hodiny

      1.    8.30  -    9.15

      2.    9.30  -  10.15

      3.  10.30  -  11.15

      4.  11.30  -  12.15

      5.  12.30  -  13.15

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi 4. vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

       

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

       

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

     • Stravovanie v školskej jedálni – spôsob odhlasovania sa z obedov od 26. apríla 2021

     • Spôsob odhlasovania sa z obedov od 26. apríla 2021

      Dňom 26. apríla 2021 končí doteraz platné odhlasovanie sa z obedov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby ich odhlasovali z obedov telefonicky na tel. číslach – 771 5666 /ústredňa/ alebo 0908 470 809 /vedúca školskej jedálne/ vždy do 8.00 hod. ráno.

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

     • 8.-9. ročník

       

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez hlavný vchod

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy, podľa vyznačených značiek

      -žiaci 8. ročníka od 8.15 – 8.30

      -žiaci 9. ročníka od 8.30 – 8.45

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole

      -spoločne odídu do tried

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      Vyučovanie začína o 9.00

       

      Vyučovacie hodiny

      1.   9.00  –  9.45

      2.  10.00 – 10.45

      3.  11.00 – 11.45

      4. 12.00 – 12.45

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi 4. vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

       

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

       

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravuje vyučovanie  a prevádzka školy od 19. apríla 2021 nasledovne:

      Základná škola –žiaci 8. a 9. ročníka - prezenčne

      Podmienkou otvorenia prevádzky je -   test zamestnancov, zákonného zástupcu a žiaka

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca a žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu a žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

      Príloha

      Obnovenie_prevadzky_rozhodnutie.doc​​​​​​​

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 12. apríla 2021 nasledovne:

      Základná škola - 1. stupeň – prezenčne

      Podmienkou otvorenia prevádzky je  test zamestnancov a zákonného zástupcu žiaka

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

      Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,

      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

     • Neobnovenie prevádzky ZŠ pre žiakov 9. ročníka

     • RÚVZ Nitra odporučil pozdržať otváranie základných škôl pre žiakov 9. ročníka.Neriadime sa už odporúčaním RÚVZ Nitra, kde je písané - v bordových okresoch môžu byť otvorené: MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne, špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU.

      Dôvodom tohto rozhodnutia je údajne „tlak občanov Šale. Žiaci 9. ročníka zatiaľ do škôl nenastúpia.