• PANDÉMIA CHRÍPKY

    • Postup na zamedzenie šírenia chrípky

     • vyhýbajte sa hromadným podujatiam
     • v prítomnosti inej osoby noste rúšku
     • umývajte si ruky viackrát za deň
     • zostaňte doma, ak sa u vas prejavia príznaky chrípky
     • sledujte rozhlas a televíziu a riaďte sa pokynmi verejných inštitúcií