• Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (15. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B., pre ŠKD1, ŠKD2, ŠKD3, ŠKD4 a informácie z predmetov

      BIOLÓGIA - triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      GEOGRAFIA - triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA - triedy: 7. B., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (14. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy: 1. A., 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B.  a informácie z predmetov

      ANGLICKÝ JAZYK - triedy 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA  - trieda 5. A.5. B. 6. A., 6. B., 9. A.

      CHÉMIA - triedy 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      DEJEPIS - triedy 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8.B. 

      BIOLÓGIA - triedy - 5. A., 5. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (6. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A. a 1. B. informácie pre žiakov z ŠKD 3 a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - triedy: 5. A., 5. B., 8, A., 8. B., 9. A., 

      GEOGRAFIA - triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      BIOLÓGIA - triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B..

      HUDOBNÁ VÝCHOVA - trieda 7. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (5. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy: 2. A., 2. B., 3. A., 3. B. a informácie z predetov

      MATEMATIKA - triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. B., 9. A.

      BIOLÓGIA - triedy: 5. A., 5. B.

      CHÉMIA - triedy: 7. A., 8. A., 8. B., 9. A., 9. A.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (2. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. A. a informácie z predmetov

      ANGLICKÝ JAZYK - triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.,

      DEJEPIS - triedy: 6. A., 6. B.,

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA - triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE A VYHRAJTE!

     • Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali chce byť nápomocná pri zmysluplnom trávení voľnočasových aktivít detí aspoň na diaľku. Rozhodli sme sa vyhlásiť niekoľko súťaží. 

      Sutaz.docx​​​​​​​

     • Informácie

      • Vyučovanie v školách je prerušené až do odvolania
      • V tomto školskom roku sa ruší testovanie 9
      • Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája, potvrdenie od lekára nebude možné
      • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna
      • Zápisy do 1. ročníka by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15.-30. apríla bez osobnej prítomnosti detí, ak to bude možné, zápisy prebehnú elektronicky 

       

     • Výučba počas karantény - informácie

     • V posledný deň vyučovania pred zatvorením škôl v SR boli žiaci našej školy poučení a dostali pokyny ohľadom ich domáceho vzdelávania a karantény.

      Informujeme:

      • Pravidelne sledujte webovú stránku školy/ niektorí učitelia využívajú portál bez kriedy, prípadne iné
      • Všetky zadané úlohy a cvičenia bude treba vypracovať a riadiť sa pokynmi vyučujúcich
      • Ak sa dá vypracované úlohy odoslať na kontrolu, ak nie, kontrola prebehne po návrate do školy
      • V čase zatvorenia školy sa nezdržujte na verejných priestranstvách, zbytočne sa nenavštevujte
      • Dodržujte prísne zásady hygieny

      Vážení rodičia, prosíme Vás o súčinnosť a kontrolu Vašich detí, ako trávia svoj čas a ako zodpovedne budú pristupovať k svojim povinnostiam v domácom prostredí.

      Ďakujeme Vám a veríme, že spoločnými silami to spolu zvládneme.

      O všetkých podstatných veciach týkajúcich sa života našej školy Vás budeme pravidelne informovať.

      Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (18. 3. 2020)

     • V module sú publikované informácie z predmetov

      FYZIKA pre triedy: 6.A; 6.B; 7.A; 7.B; 8.A; 8.B; 9.A, 9.B,

      ANGLICKÝ JAZYK pre triedy: 3.A; 3.B; 4.A,

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre triedy 5.A; 5.B, 7.A; 7.B,

      DEJEPIS pre triedy 5.A; 5.B,

      GEOGRAFIA pre triedy 5.A; 5.B.

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Školy sú zatvorené z preventívnych dôvodov a preto majú žiaci ostať doma a nezhromažďovať sa  v meste na verejných priestranstvách, prípadne v nákupných centrách.

      Na webovej stránke školy budú operatívne zadávané oznamy a pokyny od vedenia školy.