• Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (24. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 2. A., 2. B., 3. A., 3. B., ŠKD 1, ŠKD 2, ŠKD 3, ŠKD 4, a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      BIOLÓGIA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. B., 7. B., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (21. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (20. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 7. A., 7. B.

      FYZIKA – triedy: 8. A., 8. B.

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A. (skupina p. uč. Hanákovej), 3. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (19. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. (úlohy a oznam rodičom), 3. A. a informácie z predmetov:

      CHÉMIA – triedy: 8. A., 8. B.

      DEJEPIS – triedy: 6. A., 6. B., 8. A., 8. B.

      FYZIKA – triedy: 7. A., 7. B., 8. A., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (18. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A.,1. B., ŠKD1, ŠKD2, ŠKD3, ŠKD4 a informácie z predmetov:

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 6. A., 6. B., 7. B., 9. A.

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      GEOGRAFIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (17. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B. a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. B., 8. B.

      CHÉMIA – triedy: 7. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (14. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. A. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (13. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 1. A. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 7. A., 7. B.

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (12. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 1. A., 3. A. a informácie z predmetov:

      CHÉMIA triedy: 8. A., 8. B.

      DEJEPIS – triedy: 6. A., 6. B., 8. A., 8. B.

      RUSKÝ JAZYK  - triedy: 9. A., 9. B.

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A. (skupina p. uč. Hanákovej), 3. B., 4. A.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (11. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 1. A. a informácie z predmetov:

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      GEOGRAFIA – triedy:  5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 6. A., 6. B., 9. A.

      CHÉMIA – triedy : 7. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (10. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B., ŠKD 1, ŠKD 2 , ŠKD 3, ŠKD 4, a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 3. B., 4. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. B., 7. B., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (7. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. A. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      ANGLICKÝ JAZYK (skupina p. uč. Hanákovej) – trieda 3. A.

     • Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka

     • Vážení rodičia,

      žiaci,ktorí boli v 8.a 9.roč.úspešní v súťažiach a olympiádach,môžu za tieto úspechy získať body,ktoré im zvýšia skóre na prijatie na strednú školu.

      Body budú pripísané za:

      -umiestnenie v okresnom kole(1.-3.m)

      -úspešný riešiteľ okresného kola

      -umiestnenie v krajskom kole(1.-3.m)

      -úspešný riešiteľ krajského kola

      Diplomy, prípadne výsledkové listiny je potrebné zaslať mailom  na príslušné stredné školy, kam sa žiak hlási.

      Nezabudnite uviesť základnú školu,  z ktorej žiak pochádza.

      Tí, ktorí tak neurobili pri odovzdávaní prihlášok výchovnej poradkyni v škole, môžete to poslať ešte do 15.5.2020.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte výchovnú  poradkyňu, pani Mgr. Marianu Lehockú. Kontakt je uvedený v module na webovej stránke školy.

       

                                                      Mgr. Mariana Lehocká, výchovná poradkyňa

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (4. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B., a informácie z predmetov:

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. B. 9. A.   

      CHÉMIA – triedy:  8. A., 8. B.,

      GEOGRAFIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.   

      ANGLICKÝ JAZYK – trieda 3. B.

     • Výdaj osobných vecí

     • Oznamujeme rodičom a žiakom 2. stupňa, že dňa 5. mája 2020, t.j. v utorok, od 10.00 hod. do 12.00 hod. si môžu v škole vyzdvihnúť svoje osobné veci.

      Výdaj budú organizovať zamestnanci školy. Do budovy školy sa bude vstupovať po jednom, v ochrannom rúšku, Pri vchode bude zabezpečená dezinfekcia rúk.

      V prípade hromadenia osôb dodržujte, prosíme, 2 - metrový odstup medzi čakajúcimi. Za pochopenie ďakujeme.

                                                          Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (3. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B. ŠKD1, ŠKD2, ŠKD3, ŠKD4 a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      BIOLÓGIA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – trieda  8. B.

      CHÉMIA – triedy 7. B., 9. A., 9. B.