• Prevádzka školy od 3. mája 2021

     • -žiaci budú vstupovať do budovy školy 3 vchodmi:

      1.-2. ročník - bočný vchod z átria pri ŠKD – blok B

       1. ročník od 7.30 – 7.40

       2. ročník od 7.40 – 7.50

       3.-4. ročník a 8.-9. ročník – hlavný vchod

       3.-4. ročník od 7.30 – 7.40

       8.-9. ročník od 7.40 – 7.50

      5.-7. ročník – bočný vchod z átria – blok C

      5. ročník a 6. A trieda od 7.30 – 7.40

      7. ročník a 6.B trieda od 7.40 – 7.50

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      -spoločne odídu do tried

                                                Vyučovanie začína  o 8.00

       

      Vyučovacie hodiny

                                                      1.    8.00  -  8.45

                                                       2.    8.55  -  9.40

                                                       3.  10.00  -  10.45

                                                        4.  10.55  -  11.40

                                                        5.  11.50  -  12.35

                                                        6.  12.45  -  13.30

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

      Vyhláška ÚVZ SR

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

      Vyhláška č.197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

      Na základe Vyhlášky č.197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa menia aj podmienky vstupu žiakov do priestorov školy.

      Žiaci 1. stupňa od 3.5.2021:

      -na vstup žiaka do priestorov školy už nie je potrebný  test zákonného zástupcu žiaka; stále je však potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ

      Žiaci 2. stupňa od 3.5.2021:

      -na vstup žiaka do priestorov školy už nie je potrebný  test zákonného zástupcu žiaka a žiaka; stále je však potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ

       

     • Oznam riaditeľa školy

     • Výsledky testov rodiča a žiaka 5. až 9. ročníka (prípadne potvrdenie o výnimke z testovania) pri nástupe do školy je možné preukázať týmito spôsobmi:

      • kópia negatívneho výsledku v papierovej forme – len k nahliadnutiu
      • odfotený výsledok testu v mobilnom zriadení

      Vo vybraných mobilných miestach v Šali sú k dispozícii aj krátke nazálne testy.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa školy na tel. čísle 0949 / 338 569 - v čase do 16.00

     • Obnovenie prevádzky školy pre 5.-7. ročník od 26. apríla 2021

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez bočný vchod z átria

      -podmienkou vstupu žiaka do budovy školy prezenčnou formou jepreukázanie sa dokladom o testovaní rodiča a žiaka s frekvenciou 7 dní

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy

      -žiaci 5. ročníka od 7.50 – 8.00

      -žiaci 6. ročníka od 8.00 – 8.10

      -žiaci 7. ročníka od 8.10 – 8.20

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole – pripravené bude už v piatok

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      -spoločne odídu do tried

       Vyučovanie začína  o 8.30

      Vyučovacie hodiny

      1.    8.30  - 9.15

      2.    9.30  -10.15

      3.  10.30  -  11.15

      4.  11.30  -  12.15

      5.  12.30  -  13.15

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

       

       

     • Obnovenie prevádzky školy pre 8.-9. ročník – doplnené

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      8.-9. ročník

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez hlavný vchod

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy, podľa vyznačených značiek

      -žiaci 8. ročníka od 8.00 – 8.10

      -žiaci 9. ročníka od 8.10 – 8.20

      -podmienkou vstupu žiaka do budovy školy prezenčnou formou je preukázanie sa dokladom o testovaní rodiča a žiaka s frekvenciou 7 dní

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole

      -spoločne odídu do tried

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      Vyučovanie začína o 8.30

      Vyučovacie hodiny

      1.    8.30  -    9.15

      2.    9.30  -  10.15

      3.  10.30  -  11.15

      4.  11.30  -  12.15

      5.  12.30  -  13.15

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi 4. vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

       

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

       

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

     • Stravovanie v školskej jedálni – spôsob odhlasovania sa z obedov od 26. apríla 2021

     • Spôsob odhlasovania sa z obedov od 26. apríla 2021

      Dňom 26. apríla 2021 končí doteraz platné odhlasovanie sa z obedov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby ich odhlasovali z obedov telefonicky na tel. číslach – 771 5666 /ústredňa/ alebo 0908 470 809 /vedúca školskej jedálne/ vždy do 8.00 hod. ráno.

     • Obnovenie prevádzky školy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

     • 8.-9. ročník

       

      -žiaci budú vstupovať do budovy školy cez hlavný vchod

      -potrebné je dodržiavať 2 m odstupy, podľa vyznačených značiek

      -žiaci 8. ročníka od 8.15 – 8.30

      -žiaci 9. ročníka od 8.30 – 8.45

      -triedni učitelia si preberú počas ranného filtra žiakov aj s čestnými vyhláseniami

      -bez čestného vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do budovy školy

      -čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke školy, v prípade, že si ho neviete vytlačiť, vyzdvihnete si ho v škole

      -spoločne odídu do tried

      -žiakovi sa po vstupe do budovy zmeria teplota a vydezinfikuje si ruky

      -žiak prichádza s rúškom

      Vyučovanie začína o 9.00

       

      Vyučovacie hodiny

      1.   9.00  –  9.45

      2.  10.00 – 10.45

      3.  11.00 – 11.45

      4. 12.00 – 12.45

       

      Obedy

      -učiteľ, ktorý končí so žiakmi 4. vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do jedálne – dodržiavajú sa opatrenia – odstupy, dezinfekcia

      -v jedálni má každá trieda vyhradený sektor, tento budú používať až do konca školského roka, pokiaľ nebude nariadené inak

      - na výdaj obeda má nárok len žiak, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vzdelávania v škole

       

      Vyhláška ÚVZ SR

       

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR  použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

       

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení

       

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravuje vyučovanie  a prevádzka školy od 19. apríla 2021 nasledovne:

      Základná škola –žiaci 8. a 9. ročníka - prezenčne

      Podmienkou otvorenia prevádzky je -   test zamestnancov, zákonného zástupcu a žiaka

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca a žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu a žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

      Príloha

      Obnovenie_prevadzky_rozhodnutie.doc​​​​​​​

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 12. apríla 2021 nasledovne:

      Základná škola - 1. stupeň – prezenčne

      Podmienkou otvorenia prevádzky je  test zamestnancov a zákonného zástupcu žiaka

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

      Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,

      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

     • Neobnovenie prevádzky ZŠ pre žiakov 9. ročníka

     • RÚVZ Nitra odporučil pozdržať otváranie základných škôl pre žiakov 9. ročníka.Neriadime sa už odporúčaním RÚVZ Nitra, kde je písané - v bordových okresoch môžu byť otvorené: MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne, špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU.

      Dôvodom tohto rozhodnutia je údajne „tlak občanov Šale. Žiaci 9. ročníka zatiaľ do škôl nenastúpia.

     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022

     • Čo všetko vás v škole čaká, milí naši budúci prváčikovia?

       

      Škola je pre prváka veľkou životnou zmenou. Začiatok školského roka vzbudzuje veľa očakávaní a zvedavosti. Všetci by sme chceli, aby sa všetky naše deti vracali zo školy plné energie a chuti naučiť sa všetko, čo budú potrebovať a venovať sa aktivitám, ktoré ich zaujímajú. 

       

      Prváčikov počas školského roka čaká množstvo nových vecí. Musia zvládnuť celú abecedu, počítanie a ďalšie zaujímavé predmety. Aj naše deti sa budú vzdelávať kreatívne, učenie spojíme so zábavou a hrou. Na vyučovacích hodinách sa istotne nebudú nudiť.

       

       Ako sa učí na našej škole, ako sa dá s deťmi pracovať aj v čase dištančného vzdelávania, Vám ponúkame v krátkom videu.

       

      Budúci školský rok pribudne v našej škole zaujímavá novinka, projekt s názvom Micro-bity, do ktorého sa zapojili aj pani učiteľky z našej školy, bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a deti sa môžu tešiť na aktivity, ktoré ich budú viesť k zmysluplnému programovaniu, tvoreniu a učeniu sa.

       

     • Veľkonočné prázdniny

     • Termín Veľkonočných prázdnin v školskom roku 2021/2022

      Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  31. marec 2021 /streda/

      Termín prázdnin: 1. apríl 2021 – 6. apríl 2021

      Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. apríl 2021 /streda/

       

     • Germicídne čističe vzduchu ATHMOSS

     • Základná škola Jána Hollého v Šali v rámci prevencie šírenia koronavírusu prijíma pre ochranu žiakov a zamestnancov bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich je aj inštalácia germicídnychčističov vzduchu v priestoroch školy.

      Germicídny čistič vzduchu ATHMOSS je vysoko účinný čistič vzduchu na báze UV-C žiarenia vybavený HEPA filtrom pre maximálnu ochranu.

      Čistí a dezinfikuje vzduch, ničí vírusy, baktérie a iné mikroorganizmy v ovzduší, zachytáva nečistoty, prach a peľ aj za prítomnosti ľudí.

      Ďakujeme spoločnosti Microwell, spol. s.r.o. Šaľa za dodanie a inštaláciu čističov vzduchu v priestoroch našej školy.

     • Naši žiaci aj počas tohto obdobia úspešní v súťažiach z fyziky a astronómie

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto období venovali poctivej príprave na Fyzikálnu olympiádu a súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorá sa vyplatila.

      Domáceho kola Fyzikálnej olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov z našej školy v kategórii F (8. ročník) a 6 žiačok v kategórii E (9. ročník). Úspešnými riešiteľmi v kategórii F boli žiaci Eliška Čičová, 8.A (1. miesto), Karin Molnárová, 8.B (1. miesto), TobiasFašanok, 8.B (3. miesto) a Martin Novák, 8.B (4. miesto). V kategórii E to boli Karin Uharčeková, 9.A (1. miesto), Simona Szlamková, 9.B (2. miesto), Sofia Fašanoková, 9.B (3. miesto), Simona Haritunová, 9.A (4. miesto).

      Do účasti na okresnom kole, ktoré sa konalo 17.3.2021 boli vybraní žiaci Čičová, Molnárová, Fašanok a Uharčeková, ktorí sa naň poctivo pripravovali a v deň konania súťaže riešili úlohy, ktoré im prišli od usporiadateľov mailom. V okresnom kole Fyzikálnej olympiády sa podarilo uspieť TobiasoviFašanokovi, ktorý bol úspešným riešiteľom a zároveň sa umiestnil na krásnom 1. mieste v okrese Šaľa.

      Ďalšia skupina žiakov sa približne v rovnakom čase venovala príprave na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach (ČVOH). Okresné kolo súťaže sa konalo dňa 15.3., kde žiaci dostali zadania úloh a posielali svoje riešenia mailom.

      V prvej kategórii (pre 4. až 6. ročník) boli úspešnými riešiteľmi Michaela Zlatá, 5.A; AmyPargáčová 6. A; František Kis, 6.A (5. miesto), Viktória Mésárošová, 6.A (4. miesto) a Janka Vargová, 5.B, ktorá si vybojovala vynikajúce 2. miesto a tiež postup do krajského kola ČVOH. V druhej kategórii (pre 7. až 9. ročník) boli úspešnými riešiteľmi Adam Bozsaky, 9. A (5. miesto); Veronika Žolnaiová, 7.A (4. miesto) a Emma Kališová, 7. A, ktorá sa umiestnila na krásnom 1. mieste okresného ČVOH a tiež postupuje do krajského kola.

      Zúčastneným žiakom ďakujeme za venovaný čas a úspešným riešiteľom a umiesteným žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

      Poďakovanie patrí tiež pani učiteľke Mgr. Monike Hanákovej, PhD., ktorá žiakov pripravovala na okresné kolá súťaží, realizovala online prípravu cez ZOOM, zadávala úlohy na precvičovanie a poskytovala žiakom konzultácie a spätnú väzbu.

     • Úspešný projekt

     • Základná škola Jána Hollého bola úspešná v rámci Projektu s názvom „Micro:bity“, ktorým od budúceho školského roka prispejeme  k zmysluplnému programovaniu, tvoreniu a učeniu sa.

      Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Výška udeleného grantu je  972 €.

      Na projekte spolupracovali p. učiteľka Mgr. Martina Sklenárová, vyučujúca informatiky, matematiky a chémie a p. učiteľka Slávka Miháliková, vyučujúca cudzích jazykov.

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú na prezenčnom vyučovaní v škole

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Zákonný zástupca predložil pri prvom nástupe žiaka do základnej školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Žiadame zákonných zástupcov, aby po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladali opätovne vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu/ o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

      Zákonný zástupca predložil pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov, že má negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, pričom kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie priložil ako prílohu k tomuto vyhláseniu, alebo poskytol k nahliadnutiu zamestnancovi školy

      Pokiaľ sa bude nachádzať okres Šaľa v čiernej alebo bordovej fáze, toto čestné vyhlásenie musí jeden z rodičov /zákonných zástupcov/opätovne predkladať každých 7 dní

      Výnimky:

      Preukázanie sa potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 a predložiť o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.

      alebo

      Preukázanie sa potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

       

      Bez týchto dokumentov nemôžeme pustiť dieťa do priestorov školy na prezenčné vzdelávanie.

      Za pochopenie ďakujeme.