• Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (29. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A. (skupina p. uč. Hanákovej), 3. B.

      FYZIKA  - triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. A., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (28. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA -  triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. A., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (27. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS - triedy: 7. A., 7. B.

      CHÉMIA - triedy: 8. A., 8. B.

      FYZIKA - triedy: 8. A., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (26. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B., 3. A. a informácie z predmetov:

      DEJEPIS – triedy: 6. A., 6. B., 8. A., 8. B.

      GEOGRAFIA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A, 8. B.

      CHÉMIA -  triedy: 7. B.

      RUSKÝ JAZYK triedy: 9. A., 9. B.

      ANGLICKÝ JAZYK  - triedy: 3. A. (skupina p. uč. Hanákovej), 3. B., 4. A.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (25. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 6. A., 6. B., 9. A.

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B.

      GEOGRAFIA – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      CHÉMIA -  triedy: 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (24. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 2. A., 2. B., 3. A., 3. B., ŠKD 1, ŠKD 2, ŠKD 3, ŠKD 4, a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      BIOLÓGIA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. B., 7. B., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (21. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (20. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 7. A., 7. B.

      FYZIKA – triedy: 8. A., 8. B.

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A. (skupina p. uč. Hanákovej), 3. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (19. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B. (úlohy a oznam rodičom), 3. A. a informácie z predmetov:

      CHÉMIA – triedy: 8. A., 8. B.

      DEJEPIS – triedy: 6. A., 6. B., 8. A., 8. B.

      FYZIKA – triedy: 7. A., 7. B., 8. A., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (18. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A.,1. B., ŠKD1, ŠKD2, ŠKD3, ŠKD4 a informácie z predmetov:

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 6. A., 6. B., 7. B., 9. A.

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      GEOGRAFIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (17. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B. a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. B., 8. B.

      CHÉMIA – triedy: 7. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (14. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. A. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (13. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 1. A. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 7. A., 7. B.

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (12. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 1. A., 3. A. a informácie z predmetov:

      CHÉMIA triedy: 8. A., 8. B.

      DEJEPIS – triedy: 6. A., 6. B., 8. A., 8. B.

      RUSKÝ JAZYK  - triedy: 9. A., 9. B.

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A. (skupina p. uč. Hanákovej), 3. B., 4. A.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (11. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 1. A. a informácie z predmetov:

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      GEOGRAFIA – triedy:  5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 6. A., 6. B., 9. A.

      CHÉMIA – triedy : 7. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (10. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B., ŠKD 1, ŠKD 2 , ŠKD 3, ŠKD 4, a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 3. B., 4. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. B., 7. B., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (7. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. A. a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      ANGLICKÝ JAZYK (skupina p. uč. Hanákovej) – trieda 3. A.