• História školy

    •  

     1. september 1991 - škol. rok 1991/1992 - oficiálny začiatok činnosti školy


     Vedenie školy:
     Riaditeľ:
     PaedDr. J. Ladányi od r. 1991 do r. 1999
      Zástupcovia:
     pre I. stupeň - Mgr. M. Goldbergerová od r. 1991 do r. 1997
     pre II. stupeň - Mgr. A. Bolová od r. 1991 do r, 1998
     pre I. stupeň - Mgr. J. Jurigová resp. pre 1 - 3 roč. od r. 1997 do r. 1999
     pre 4. - 5. roč. - PaedDr. Z. Szöcsová od r. 1998 do r. 1999
     pre II. stupeň - Mgr. K. Keselyová od r. 1998 do r. 1999


      Riaditeľ:
     PhDr. R. Kuklovský od r. 1999 do r. 2007
     Riaditeľ:
     Mgr. Ján Minár od r. 2007
     Zástupcovia:
     pre I. stupeň - Mgr. J. Minár od r. 1999
     pre II. stupeň - PaedDr. D. Tetliaková od r. 1999

      1. február 1993 - škola nadobudla právnu subjektivitu

     11. december 2000 - prepožičanie čestného názvu škole: "Základná škola Jána Hollého Šaľa"


     rok 2001 - škola úspešná v projekte Infovek
     šk. rok 2002/2003 - zapojenie do projektu Škola podporujúca zdravie
     šk. rok 2002/2003 - otvorenie triedy so športovou prípravou - hádzaná dievčat
     šk. rok 2003/2004 - škola zaradená do Národnej siete základných a stredných škôl a školských zariadení realizujúcich projekt "Škola podporujúca zdravie"
     šk. rok 2005/2006 - otvorenie triedy so športovou prípravou - futbal chlapcov
     šk. rok 2007/2008 - zmena riaditeľa školy

     Počty tried a žiakov v jednotlivých školských rokoch:

     školský rok 1991/1992 - 28 tried – 690 žiakov
     školský rok 1992/1993 - 31 tried – 833 žiakov
     školský rok 1993/1994 - 32 tried – 964 žiakov
     školský rok 1994/1995 - 36 tried – 925 žiakov
     školský rok 1995/1996 - 36 tried – 911 žiakov
     školský rok 1996/1997 - 32 tried – 908 žiakov
     školský rok 1997/1998 - 29 tried – 805 žiakov
     školský rok 1998/1999 - 28 tried – 711 žiakov
     školský rok 1999/2000 - 27 tried – 736 žiakov
     školský rok 2000/2001 - 26 tried – 671 žiakov
     školský rok 2001/2002 - 23 tried – 614 žiakov
     školský rok 2002/2003 - 23 tried – 569 žiakov
     školský rok 2003/2004 - 23 tried – 531 žiakov
     školský rok 2004/2005 - 23 tried – 499 žiakov
     školský rok 2005/2006 - 23 tried – 486 žiakov
     školský rok 2006/2007 - 22 tried – 455 žiakov
     školský rok 2007/2008 - 21 tried – 426 žiakov
     školský rok 2008/2009 - 19 tried – 386 žiakov
     školský rok 2009/2010 - 18 tried – 373 žiakov
     školský rok 2010/2011 - 18 tried – 388 žiakov
     školský rok 2011/2012 - 18 tried – 372 žiakov
     školský rok 2012/2013 - 18 tried – 375 žiakov

     školský rok 2013/2014 - 18 tried – 369 žiakov

     školský rok 2014/2015 - 18 tried – 386 žiakov

     školský rok 2015/2016 - 18 tried – 381 žiakov

     školský rok 2016/2017 - 18 tried – 375 žiakov

     školský rok 2017/2018 - 19 tried – 364 žiakov

     školský rok 2018/2019 - 18 tried – 374 žiakov

     školský rok 2019/2020 - 18 tried – 372 žiakov

     školský rok 2020/2021 - 19 tried – 366 žiakov